Meteen naar de inhoud
Zelfverdedigings
klassen

‘Weerbaar’ is echter een breed en algemeen begrip. Wat verstaan we nu precies onder deze term? Daarnaast zal aandacht worden besteed aan pesten, omdat een weerbaarheidstraining vaak gericht is op kinderen of volwassene die gepest worden, of volwassene die lastig gevallen worden-beroofd of wat dan ook. Verder zal de inhoud en opzet van weerbaarheidstrainingen worden besproken, net als de effecten die zulke trainingen hebben.

Deze trainingen bestaan uit 10 lessen en indien er vraag naar is een vervolgcursus

Wat is weerbaarheid?

Het is lastig om een eenduidige definitie van het begrip ‘weerbaarheid’ te geven, maar de dikke Van Dale definieert weerbaar als ‘in staat om tegenstand te bieden’. Een aantal kenmerken die bij weerbaarheid horen, zijn dan ook op een goede manier opkomen voor jezelf en je grenzen aangeven. Kinderen die minder weerbaar zijn, worden vaker gepest. Weerbaarheidstrainingen zijn vaak bedoeld voor kinderen die gepest worden.

In een weerbaarheidstraining kunnen onder andere de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Omgaan met pesten
 • Op een goede manier voor jezelf en anderen opkomen, zonder ruzie te krijgen
 • Zelfbeheersing
 • Omgaan met emoties
 • Verwerking van sociale informatie: een beter onderscheid maken tussen goede en slechte bedoelingen
 • Steviger in je schoenen staan
 • Zelfvertrouwen krijgen of vergroten
 • Respect voor jezelf en voor anderen krijgen
 • Grenzen aangeven
 • Het ontwikkelen van sociale vaardigheden
 • Lichaamstaal (bijvoorbeeld rechtop staan)
 • Assertiviteit
 • Zelfreflectie: het kind of volwassene leert zich af te vragen welke gevolgen zijn of haar gedrag heeft
 • Zelfkennis: het kind of volwassene leert over zijn sterke en zwakke kanten.
 • Zo hebben wij dus een cursus weerbaarheidstraining, maar wat houd dat nu eigenlijk in?

Ik ben een beetje bang.

Bijna iedereen is wel eens bang. Je kijkt  wel eens over je schouder als je alleen in een parkeergarage bent. Je voelt je  wel eens niet op je gemak als je ’s avonds gaat pinnen. En bij sommige mensen voel je, je niet prettig. Dit zijn maar enkele voorbeelden die we bijna allemaal wel herkennen.

Door het aanleren van goede technieken kun je leren om jezelf te verdedigen. Hierdoor ga je, je niet alleen veiliger voelen, je zult ook letterlijk veiliger zijn omdat je technieken kunt gebruiken om een belager op afstand te houden.      

 

Cursus zelfverdediging

Waarom een cursus zelfverdediging?

 • U Leert om voor jezelf op te komen.
 • U zult zelfbewuster overkomen.
 • U zult meer zelfvertrouwen ontwikkelen.
 • U zult zich veiliger voelen in bijna elke omgeving en situatie.
 • U leert verschillende houdingen (offensief en defensief)

In onze cursus leert u:

 • omgaan met verschillende agressie conflicten.
 • gericht te stoten en te trappen.
 • bepakkingen op het lichaam en deze te neutraliseren.
 • met gebruik van alledaagse voorwerpen uzelf te verdedigen.
 • om te gaan met bepakkingen bij uw armen, polsen en uw nek.
 • om te gaan met verwurgingen.
 • Seksuele intimidatie en huiselijk geweld te vermijden.
 • voor meer informatie stuur even een mail en deze wordt  (voor zover mogelijk) binnen 24 uur beantwoord

Voel je vrij om in te schrijven voor een Gratis Proefles.