Lidmaatschap

Aan ons lidmaatschap zijn contractvoorwaarden verbonden, lees ze zorgvuldig en indien u akkoord bent kunt u het formulier invullen.

Regels:
1 – Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
2 – De lessen worden op eigen risico gevolgd. Budoschool Cor Schuurbiers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongeval of letsel wegens het in ongerede raken van kleding of eigendommen.
3 – Alle lidmaatschappen worden stilzwijgend verlengd met de periode waarover zij zijn afgesloten. de contributie dient vooraf te worden voldaan.
4 – Achterstallige betalingen blijven te allen tijde invorderbaar, ook bij afzegging door het lid of het bestuur.
5 – Contractperioden volgen elkaar op, ook tijdens vakantieperioden en officiële feestdagen. Het lesrooster is onderhevig aan wijzigingen.
6 – Een ziekmelding dient schriftelijk te gebeuren aan de leraar, bestuur of aangetekend en vergezeld van een medische verklaring van de huisarts.De eerste dertig dagen van de ziektemelding berekend vanaf de datum van ziektemelding worden niet verrekend. bij ziektemelding dient de periode waarin u zich ziek meldt volledig te zijn voldaan.
7 – De opzegmaand is één contractmaand voor het aflopen van de contractperiode. de afmelding dient schriftelijk of aangetekend bij de leraar en het bestuur te gebeuren .
8 – Bij alle opzeggingen ontvangt u een bewijs van Budoschool Cor Schuurbiers. Teruggave van de lesgelden is ten allen tijde onmogelijk. Het lid is verantwoordelijk voor het doorgeven van alle persoonlijke mutaties zoals adres en rekeningnummer van het lid waarop de lesgelden worden geïnd.
9 – Het bestuur behoudt zich het recht voor tarieven en/of reglementen aan te passen zonder voorafgaande bekendmaking.Tevens kan de directie voor haar motiverende reden(en) en het lidmaatschap bij aanvang weigeren en/of tijdens de contractperiode opzeggen of de toegang tot de Budoschool weigeren.
10 – Vakanties en feestdagen moeten worden doorbetaald. tijdens de vakanties, officiële feestdagen en carnaval is Budoschool Cor Schuurbiers (soms gedeeltelijk) gesloten. Tijdens de zomervakantie van de lagere school vinden er geen lessen plaats. Lessen kunnen altijd ingehaald worden eventueel op andere locatie.

de contributie bedraagt € 27,50 per maand tot en met 14 jaar. Vanaf 15 jaar € 32.50 inschrijfgeld is € 20,00 de contracten zijn 1 kalendermaand voorafgaande de maand opzegbaar 

Indien u deze regels goed gelezen heeft kunt u het onderstaande formulier invullen.