Meteen naar de inhoud

Geheimhouding

Geheimhoudingsverklaring

BudoschoolKiai gaat zorgvuldig om met (persoons)gegevens en verwacht dat ook van diegenen die actief zijn binnen de BudoschoolKiai. Daarom geldt voor hen een geheimhoudingsverklaring.

Cor Schuurbiers verder: ook ondergetekende) is als EIGENAAR actief bij Budoschoolkiai.

Met het ondertekenen van deze verklaring verklaar ik, Cor Schuurbiers:

  1. dat ik geheimhouding in acht neemt over alle bijzonderheden die ik bij mijn inzet voor de Budoschoolkiai, haar leden en andere relaties van de club te weten ben gekomen. Het is mij verboden deze informatie op welke manier dan ook met derden direct of indirect te delen;
  2. dat het hierbij gaat om informatie waarvan ik het vertrouwelijke karakter ken of redelijkerwijs kan vermoeden. Dit geldt in elk geval, maar niet uitsluitend, voor (persoons)gegevens;
  3. dat deze geheimhoudingsplicht geldt zowel tijdens als na afloop van mijn inzet voor de BudoschoolKiai .

Naam: Cor Schuurbiers

Handtekening:

budo
Datum: 25 April 2018